Ret

6 år med GDPR: En fejring af dens vidtrækkende virkning


Image for the anniversary of the GDPR on 25 May with

Vi nærmer os seksårsdagen den 25. maj 2024 for den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) , som har påvirket databeskyttelsesstandarder verden over siden den trådte i kraft den 25. maj 2018. GDPR har ikke kun fundamentalt ændret sikkerheden og håndteringen af ​​persondata, men også styrket enkeltpersoners rettigheder og klart defineret organisationers ansvar.

Databeskyttelseslandskabet før GDPR

Før indførelsen af ​​GDPR var databeskyttelse i Europa reguleret af databeskyttelsesdirektivet 95/46/EF af 1995 , som ikke længere imødekom de nye udfordringer i den digitale tidsalder. Den hurtige udvikling af digitale teknologier og en række væsentlige databrud har øget bevidstheden om og bekymringen om behovet for bedre databeskyttelse. Dette førte til krav om stærkere og mere ensartet databeskyttelseslovgivning, hvilket i sidste ende førte til vedtagelsen af ​​GDPR.

De vigtigste ændringer af GDPR og deres virkninger

Forbedrede rettigheder for enkeltpersoner

Den generelle databeskyttelsesforordning styrkede enkeltpersoners rettigheder markant. Disse omfatter retten til datasletning under visse betingelser, retten til dataportabilitet og udvidede adgangsrettigheder, som sikrer større gennemsigtighed i brugen af ​​personoplysninger.

Klare samtykkekrav

En anden vigtig ændring er omstruktureringen af ​​samtykkekravene. Samtykke skal nu være eksplicit, informeret og frivilligt, hvilket styrker enkeltpersoners kontrol over deres persondata og øger gennemsigtigheden.

Pligt til at anmelde databrud

Virksomheder er forpligtet til at rapportere visse typer databrud til de relevante myndigheder inden for 72 timer. Denne forordning har til formål at fremme en hurtig reaktion og minimere mulig skade på de berørte.

Global rækkevidde

Anvendelsesområdet for GDPR omfatter også virksomheder uden for EU, der behandler data fra EU-indbyggere . Denne globale dimension understreger forordningens vidtrækkende virkning.

Da den generelle databeskyttelsesforordning træder i kraft for seks år siden, bør vi fortsat bifalde dens transformerende rolle inden for databeskyttelse og anerkende styrkelsen af ​​privatlivets fred og fastlæggelsen af ​​standarder for datastrømme på globalt plan.

I fremtiden vil nye teknologier såsom kunstig intelligens og maskinlæring fortsat påvirke udviklingen af ​​databeskyttelse i EU og kan kræve nye regler. Fortsat engagement i principperne i GDPR vil være afgørende for at fremme en sikker digital fremtid og øge tilliden til beskyttelsen af ​​persondata.

Yderligere information om GDPR’s historie samt en detaljeret forklaring af de vigtigste aspekter kan findes på vores dedikerede side: https://www. consentmanager


flere kommentarer

Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Ny

Hollandsk DSB: Vejledning til cookie-bannere og øget tilsyn

Den hollandske databeskyttelsesmyndighed (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) har udgivet en ny vejledning , der beskriver bedste praksis for at designe cookie-bannere, og hvad man skal undgå for at undgå mulige bøder. Som annonceret i februar 2024 vil Datatilsynet implementere flere kontroller for at sikre, at hjemmesider lovligt indhenter samtykke til sporing af cookies og anden sporingssoftware. […]
American Privacy Rights Act 2024 Newsletter Header
Ret

Ny milepæl inden for databeskyttelse: American Privacy Rights Act 2024

I USA er love om beskyttelse af personlige oplysninger i øjeblikket implementeret på føderalt niveau, hvor 19 stater har sådanne love i kraft. Den foreslåede American Privacy Rights Act (APRA) , indført af House Committee on Energy and Commerce den 7. april 2024, kunne dog snart etablere landsdækkende privatlivs- og sikkerhedsstandarder. APRA, som stadig er […]