Ret

Ny milepæl inden for databeskyttelse: American Privacy Rights Act 2024


American Privacy Rights Act 2024 Newsletter Header

I USA er love om beskyttelse af personlige oplysninger i øjeblikket implementeret på føderalt niveau, hvor 19 stater har sådanne love i kraft. Den foreslåede American Privacy Rights Act (APRA) , indført af House Committee on Energy and Commerce den 7. april 2024, kunne dog snart etablere landsdækkende privatlivs- og sikkerhedsstandarder. APRA, som stadig er i forslagsfasen, vil indføre regler for automatiserede beslutningstagningsteknologier (såsom AI) og etablere yderligere regler for “store dataindsamlere” og “dataformidlere”. Databeskyttelsesloven træder i kraft 180 dage efter godkendelsen.

Hvad betyder det for virksomhederne? På den ene side kan dette forenkle interne compliance-processer. Til gengæld kræver det en gennemgang og eventuelt justering af gældende forretningspraksis. Omfanget og definitionerne af personoplysninger under APRA kan afvige fra gældende love, hvilket kræver detaljeret analyse og tilpasning.

Mens vi fortsætter med at overvåge udviklingen af ​​denne lov, skal du holde dig opdateret for yderligere opdateringer om den potentielle indvirkning af den amerikanske lov om privatlivsrettigheder på din virksomhed.


flere kommentarer

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nyhedsbrev 07/2024

consentmanager ændringstilbud Er du utilfreds med din nuværende samtykkestyringsudbyder, men er du bange for den tekniske indsats, som en ændring kan medføre? Så har vi et attraktivt tilbud til dig. Skift til consentmanager nu, og takket være vores nye kompatibilitetstilstand vil den tekniske switch være ubesværet. Hvad skal du gøre for dette? Du skal blot […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Ret

EU-forordning om kunstig intelligens

EU’s AI-forordning træder i kraft i august 2024 Efter Europa-Kommissionens første forslag i april 2021 vedtog Europa-Parlamentet EU-forordningen om kunstig intelligens. Denne blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i juli 2024 og er nu tilgængelig på alle 24 officielle sprog i EU-medlemsstaterne. Forordningen træder officielt i kraft i august 2024, selvom de fleste bestemmelser […]