Ny

Digital Markets Act: Loven om digitale markeder forklaret ganske enkelt


Digital Markets Act EU

EU Digital Markets Act (DMA), også kendt som Digital Markets Act, har til formål at opretholde et sundt konkurrenceniveau mellem digitale virksomheder ved at pålægge “gatekeeperne” visse regler og sanktioner for manglende overholdelse, der gælder, dvs. de største digitale platforme, der i øjeblikket dominerer onlinerummet. Samtidig har det til formål at fremme innovation på onlinemarkedet og beskytte både virksomheders og forbrugeres rettigheder og interesser.

Digital Markets Act (DMA) trådte i kraft i begyndelsen af ​​november 2022, dens bestemmelser træder i kraft den 2. maj 2023, og Kommissionen har kun beføjelse til at håndhæve disse bestemmelser.

Hvem henvender DMA sig til?

Lov om digitale markeder gælder for de såkaldte “gatekeepere”, det vil sige de store online aktører på det digitale marked, som er udvalgt efter visse kvantitative kriterier og reguleret under DMA for at forhindre muligt misbrug af markedsmagt.

Den 6. september 2023 udpegede Europa-Kommissionen seks gatekeepere, som skal opfylde DMA’s overholdelsesstandarder seks måneder efter denne dato.

De seks nævnte gatekeepere var:

 1. alfabet
 2. Amazon
 3. Æble
 4. Byte Dance
 5. Meta
 6. Microsoft

Nedenfor er en grafik udgivet af Europa-Kommissionen, der viser de seks gatekeepere og deres vigtigste platforme.

Digital Markets Act Gatekeepers & Core Platform Service

Billedkilde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_4328

Hvilke kriterier brugte Europa-Kommissionen til at identificere gatekeeperne?

Tre kvantitative hovedkriterier blev brugt:

 1. Virksomheden genererer en vis årlig omsætning i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og tilbyder en central platformsservice i mindst tre EU-medlemslande;
 2. Virksomheden leverer en centraliseret platformstjeneste til mere end 45 millioner månedlige aktive slutbrugere bosat eller baseret i EU og mere end 10.000 årlige aktive forretningsbrugere bosat i EU; og
 3. virksomheden har opfyldt det andet kriterium i de sidste tre år.

Hvad er reglerne og sanktionerne i loven om digitale markeder?

Der er do’s og don’ts, som skal følges af portvagterne. Alt sammen med det formål at bidrage til fair konkurrence, innovation og gavn for forbrugerne.

Ifølge Kommissionen er der nogle eksempler på do’s and don’ts.

Portvagter skal gøre dette i fremtiden:

 • Tillad tredjeparter at arbejde med Gatekeeperens egne tjenester i visse situationer.
 • Giv dine virksomhedskunder adgang til de data, de genererer, når de bruger Gatekeeper-platformen.
 • Giv annoncører og udgivere de nødvendige værktøjer og oplysninger til selv at gennemgå de annoncer, der hostes af gatekeeperen.
 • Tilbyd erhvervskunder muligheden for at annoncere og indgå kontrakter med deres kunder uden for Gatekeeper-platformen.

I fremtiden vil gatekeeper-platforme ikke længere være tilladt at:

 • Vurder tjenester og produkter, der tilbydes af Gatekeeper selv, bedre end sammenlignelige tjenester og produkter, der tilbydes af tredjeparter på Gatekeeper-platformen.
 • Undgå, at forbrugere interagerer med virksomheder uden for deres platform.
 • Forhindre forbrugere i at afinstallere forudinstalleret software eller applikationer, hvis de ønsker det.
 • Spor slutbrugere uden for gatekeeperens kerneplatformstjeneste til målrettede annonceringsformål uden effektivt samtykke.

❗ Manglende overholdelse kan medføre bøder på op til 10 % af virksomhedens globale årlige omsætning og op til 20 % i tilfælde af gentagen overtrædelse.

Næste skridt?

Portvagterne skal nu overholde EU-kommissionens dos and don’ts og indsende en rapport til EU-kommissionen, der beskriver de foranstaltninger, der er truffet for at overholde reglerne. Derudover skal de indsende en rapport til EU-kommissionen, der beskriver de teknikker, der bruges til at oprette brugerprofiler.

Håndhævelse af Digital Markets Act (DMA) vil derfor føre til mere retfærdige spilleregler mellem gatekeepere og mindre virksomheder, herunder potentielle nye aktører.

Hold dig orienteret og forbered dig på de ændringer, loven om digitale markeder vil medføre.

Abonner på vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret eller test din overholdelse i dag med vores gratis Cookie Website Checker .


flere kommentarer

Jetzt zu consentmanager wechseln

Nyhedsbrev 07/2024

consentmanager ændringstilbud Er du utilfreds med din nuværende samtykkestyringsudbyder, men er du bange for den tekniske indsats, som en ændring kan medføre? Så har vi et attraktivt tilbud til dig. Skift til consentmanager nu, og takket være vores nye kompatibilitetstilstand vil den tekniske switch være ubesværet. Hvad skal du gøre for dette? Du skal blot […]
Einhaltung der EU-Verordnung über künstliche Intelligenz consentmanager
Ret

EU-forordning om kunstig intelligens

EU’s AI-forordning træder i kraft i august 2024 Efter Europa-Kommissionens første forslag i april 2021 vedtog Europa-Parlamentet EU-forordningen om kunstig intelligens. Denne blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende i juli 2024 og er nu tilgængelig på alle 24 officielle sprog i EU-medlemsstaterne. Forordningen træder officielt i kraft i august 2024, selvom de fleste bestemmelser […]