Indstil GDPR-cookies korrekt

Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har været i kraft i alle EU-medlemslande siden den 25. maj 2018. Fordi GDPR sætter særligt fokus på cookies og vigtige nye regler træder i kraft for webstedsoperatører, har vi samlet en oversigt over de vigtigste informationer til dig.

Rechtskonforme Cookie-Banner- und Consentlösung

GDPR

Generel databeskyttelsesforordning

For at hjælpe dig med ting som GDPR, CMP og samtykke har vi samlet de mest almindelige spørgsmål her.

 • Hvad er GDPR?

  GDPR står for General Data Protection Regulation, på engelsk omtales det som GDPR eller General Data Protection Regulation. Dette er en forordning fra EU, der regulerer, hvordan private virksomheder skal håndtere persondata. Forordningen trådte i kraft den 27. april 2016 og har været obligatorisk siden den 25. maj 2018. Standarder for databeskyttelse er således standardiserede og bindende i hele EU . GDPR-teksten er ret generel og bør implementeres i konkret national lovgivning. Den såkaldte ePrivacy-forordning er beregnet til dette.

 • Hvad er e-databeskyttelsesforordningen?

  I fremtiden skal e-databeskyttelsesforordningen regulere håndteringen af personoplysninger, især i elektronisk kommunikation (internet, e-mail, …). Forordningen må ikke forveksles med ePrivacy-direktivet (“Cookie-direktivet”), som trådte i kraft før GDPR og begrænser brugen af cookies. Da GDPR-teksten omhandler databeskyttelse generelt, har medlemslandene brug for dybere love eller regler for at dække de specifikke sager og anvendelsesområder. Især databeskyttelse på internettet spiller en vigtig rolle, fordi store mængder information og persondata indsamles og behandles her. Samtidig er databehandlingen stort set ugennemsigtig for brugeren, fordi den foregår i baggrunden. Kombinationen af GDPR og ePrivacy Regulation giver høj prioritet til, hvordan du håndterer cookies .

Hvem skal overholde GDPR-cookies?

Med hensyn til online annoncering spiller GDPR-cookies blandt andet en rolle, når

 • forlaget er baseret i EU
 • annoncøren er baseret i EU
 • mæglerne/netværkene/mæglerne/… er/er baseret i EU
 • den besøgende på hjemmesiden / modtageren af annonceringen er baseret i EU
 • en involveret tredjepart (f.eks. annonceserverudbyder) er baseret i EU

Det betyder, at GDPR også gælder for virksomheder, der ikke er baseret i EU, men som leverer annoncer til EU-borgere .

Consent-Lösungen für Agenturen

Historien om GDPR

Europa-Parlamentet offentliggør en første anbefaling
EU-Parlamentets udvalg om borgerlige frihedsrettigheder, retlige og indre anliggender har sin første “orienteringsafstemning”.
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen afslutter deres forhandlinger
EU-udvalget stemmer for forhandlinger mellem de tre partier
EU-rådet accepterer anbefalingen
EU-parlamentet accepterer anbefalingen
Reglerne træder i kraft
Reglerne skal nu anvendes i alle medlemslande
e-databeskyttelsesforordningen forventes at træde i kraft
 

Hold dig opdateret!

Abonner på nyhedsbrev

Vi har allerede hjulpet mere end 25.000 websteder med at overholde GDPR, TTDSG og ePrivacy

Vores kunder omfatter nogle af de største hjemmesider og bedst kendte mærker i verden.

… og mange flere.

Bitte beachten Sie: Obwohl der ConsentManager CMP viele Funktionen wie das Blockieren von Codes und Cookies von Drittanbietern bietet, verwenden nicht alle unserer Kunden alle Funktionen. Bitte beurteilen Sie unsere Funktionen daher nicht nur danach, wie unsere Kunden unser Tool verwenden.

På den sikre side

Hvad er persondata i henhold til GDPR-teksten?

Personoplysninger kræver særlig beskyttelse. Især, medmindre opfyldelse af en kontrakt eller legitime interesser gør dette nødvendigt, skal brugeren udtrykkeligt give sit samtykke, før deres data kan behandles, opbevares eller videregives.

 • GDPR-cookies til- og fravalg

  Dette samtykke omtales som en opt-in . Du kender proceduren fra fx nyhedsbreve: Du skal aktivt registrere dig og endda bekræfte e-mailadressen (dobbelt tilvalg). Virksomheder må ikke sende dig uopfordret reklame.

  For eksempel giver nogle love om beskyttelse af personlige oplysninger, såsom California Consumer Privacy Act (CCPA) i Californien, et fravalg, hvilket betyder, at brugere kan afvise cookies. I dette tilfælde er cookies indstillet som standard; den besøgende kan fravælge dem.

 • Særlige rettigheder for registrerede

  • Oplysningspligt for den ansvarlige: Du skal informere den besøgende udførligt og fuldstændigt om behandlingen af dataene. Dette inkluderer også formålene/målene/hensigterne og andre modtagere såsom tredjepartsudbydere. Du skal også informere brugeren om deres rettigheder i GDPR-cookiemeddelelsen
  • Ret til information : Efter anmodning fra den pågældende skal du give fuldstændige oplysninger om, hvorvidt og hvilke data du har opbevaret eller videregivet, til hvilket formål mv.
  • Ret til berigtigelse : Hvis brugeren giver samtykke til behandlingen af dataene, skal du rette eller opdatere dem efter anmodning.
  • Ret til sletning (“at blive glemt”): Brugeren kan tilbagekalde sit samtykke samt bestille øjeblikkelig sletning.
  • Ret til begrænsning af behandling: Den registrerede kan anmode om, at du begrænser brugen af de indsamlede data, selvom det tidligere samtykke gav mulighed for en bredere behandling.

Hvad betyder GDPR-cookies for min online markedsføring?

For online annoncering har GDPR især følgende betydning:

 1. Det er ikke længere muligt at sætte cookies uden samtykke. Det betyder, at du kun kan spore handlinger, som brugeren har givet sit udtrykkelige samtykke til. Alle andre cookies skal blokeres. Du skal bruge en GDPR-cookiebeskedtekst.
 2. Det er ikke længere muligt at gemme personlige data uden samtykke. I forbindelse med online markedsføring gælder det især den besøgendes IP-adresse.
 3. Overførsel af personoplysninger er ikke længere mulig uden samtykke. For eksempel må du i forbindelse med OpenRTB eller i form af pladsholdere ikke længere videregive data såsom den besøgendes IP-adresse.
Consent-Lösung für DSGVO, TTDSG, CCPA, PIPEDA

Artikel 9 GDPR

Behandling af særlige kategorier

Behandlingen af personoplysninger er så meget desto mere interessant for annoncører, jo mere detaljeret information om deres målgruppe er tilgængelig. GDPR beskytter eksplicit visse personlige oplysninger endnu mere.

  begrænsninger af databehandling

 • Behandlingen af følgende data er derfor udtrykkeligt forbudt i henhold til artikel 9 GDPR:
  • Etnisk oprindelse
  • Politiske meninger/union
  • tro/religion
  • Genetiske/biometriske data
  • sundhedsdata
  • seksuel orientering
 • Undtagelser i artikel 9 GDPR

  Undtagelser er defineret i artikel 9, stk. 2 GDPR:

  • Den registrerede giver udtrykkeligt samtykke til behandlingen til nærmere angivne formål. Behandlingen er nødvendig for, at den registrerede kan udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser
  • Vitale interesser
  • Behandling foretaget af en non-profit organisation i løbet af dens legitime aktivitet eller medlemskab. Hvis den registrerede for eksempel er medlem af et politisk parti, kan den behandle oplysningerne om partitilhørsforhold internt
  • Den registrerede har offentliggjort dataene
  • I retlige aspekter
  • Betydelig offentlig interesse
  • sundhedspleje og arbejdsmedicin
  • Offentlig sundhedspleje / Akutberedskab
  • Arkivarbejde, videnskabelig, historisk forskning og begrænset til statistik

Artikel 9 GDPR-cookiebanner

Tredjeparter sætter cookies og indsamler data på din hjemmeside. Som operatør er du ansvarlig for at informere dine besøgende og bekræfte cookies. Så hvis tredjepartsudbydere ønsker at indsamle og behandle persondata i henhold til artikel 9 GDPR, skal GDPR-cookiebanneret indeholde de angivne formål. De skal derfor behandles endnu mere følsomt end generelle udsagn om alder, køn osv. Gennem transparens opnår du kundetilfredshed og en højere acceptrate. Du får også mere salg gennem annonceindtægter fra annoncører på dit websted.

IAB konformes CMP, DSGVO, TTDSP, CCPA und mehr

Hvad betyder GDPR-cookies for min hjemmeside?

Hvis du er udgiver, udgiver, netværk, SSP, bureau eller annoncør, skal du højst sandsynligt indhente brugerens samtykke i fremtiden. For at gøre dette har du brug for en udbyder af samtykkestyring som vores Consentmanager .

 • Cookie banner GDPR

  Et cookiebanner informerer den besøgende om de cookies, der er sat, og hvordan de fungerer . Cookies, der er nødvendige for at hjemmesiden kan fungere, skal (logisk) accepteres. GDPR-cookiemeddelelsen må ikke indeholde forudindstillede flueben. Lovgiveren foreskriver ikke, hvordan GDPR-cookiebanneret skal se ud. Brug derfor råderum og frihed til at designe cookieopslaget bedst muligt . Med den rette knowhow er du på samme tid lovpligtig og kundevenlig!

 • Indstil GDPR-cookies med Consent Manager

  Hos vores Consent Management Provider har du det fulde overblik over de GDPR cookies du bruger. Med færdige designs og tekster på over 30 sprog kan du komme i gang med det samme og er altid GDPR-kompatibel med sikkerhed. Den integrerede cookie-crawler tjekker din hjemmeside dagligt for nye udbydere og blokerer automatisk alle cookies uden samtykke (samtykke). Vores værktøj kan integreres i ethvert fælles system og er kompatibelt med stort set alle applikationer. Du kan tilpasse GDPR-cookiebanneret til dit design og din formulering og foretage yderligere indstillinger, fx med hensyn til knapperne. Systemet bruger A/B-test til at afgøre, hvilke indstillinger der fungerer bedst, altså har den bedste acceptrate blandt besøgende.

 • Databeskyttelse gjort let

  Hvis brugerne gør brug af deres rettigheder, skal de handle med det samme. Du skal give fuldstændige oplysninger , begrænse dataene eller slette dem fuldstændigt. Dette giver dig udfordringen med at være i stand til at bestemme alle disse oplysninger, behandle dem og ændre dem i overensstemmelse hermed. Det er meget nemt med vores samtykkeansvarlige. Det giver dig ikke kun værdifuld arbejdstid , men sikrer også retssikkerhed og hurtig behandling af brugerhenvendelser. Din professionelle reaktion og eksemplariske håndtering af følsomme data vil øge dine kunders tilfredshed. Dette øger igen tilliden til din virksomhed (til dine produkter, tjenester osv.).

Pakker

Basic

0
Permanent gratis for
et websted eller en app
 • 5.000 visninger / måned inkl.
 • GDPR-kompatibel
 • Forlavede designs
 • 1 kravl/uge
 • Support: billetter
 • ekstra Visninger kan reserveres
 • IAB TCF-kompatibel CMP
 • IAB GPP standard
 • A/B test & optimering
 • ekstra brugerkonti

Beginner

19
Månedligt for
et websted eller en app
 • 100.000 visninger / måned inkl.
 • ekstra Visninger:0,1  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • Brugerdefinerbare designs
 • 3 kravl/dag
 • Support: billetter
 • A/B test & optimering
 • IAB TCF-kompatibel CMP
 • IAB GPP standard
 • ekstra brugerkonti
Meget populær

Standard

49
Månedligt i op til
3 websteder eller apps
 • 1 million visninger/måned inkl.
 • ekstra Visninger:0,05  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • IAB TCF-kompatibel CMP
 • IAB GPP standard
 • Brugerdefinerbare designs
 • A/B test & optimering
 • 10 kravl/dag
 • Support: Billet og e-mail
 • ekstra brugerkonti

Agency

195
Månedligt i op til
20 websteder eller apps
 • 10 millioner visninger/måned inkl.
 • ekstra Visninger:0,02  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • IAB TCF-kompatibel CMP
 • IAB GPP standard
 • Brugerdefinerbare designs
 • A/B test & optimering
 • 100 kravl/dag
 • 10 ekstra brugerkonti
 • Support: Billet, e-mail og telefon
 • Personlig kontoansvarlig

Enterprise

På efterspørgsel
Månedspris efter individuel aftale
 • Alle visninger/måned
 • ekstra Visninger:0,02  / 1000
 • GDPR-kompatibel
 • IAB TCF-kompatibel CMP
 • IAB GPP standard
 • Brugerdefinerbare designs
 • A/B test & optimering
 • Eventuelle kravler/dag
 • enhver tilføjelse. brugerkonti
 • Support: Billet, e-mail og telefon
 • Personlig kontoansvarlig

Ansvar og bøder

 • Ifølge artikel 82, stk. 2 GDPR , er hver person, der er ansvarlig for behandlingen, ansvarlig for skader. Da den besøgende på din hjemmeside giver sit samtykke (samtykke) til behandling af personoplysninger, er du ansvarlig for GDPR-kompatibel samtykkehåndtering.

 • Ifølge artikel 83 stk. 1 GDPR skal være effektiv, forholdsmæssig og (udtrykkeligt!) afskrækkende i hvert enkelt tilfælde. Størrelsen af sanktionerne afhænger af typen og alvoren af lovovertrædelsen mod GDPR-cookies. Lovgiveren lægger stor vægt på databeskyttelse. Dine kunder ser det på samme måde. Overholdelse af GDPR er derfor i din interesse af både økonomiske og omdømmemæssige årsager.

 • Eksempel: I tilfælde af krænkelser af samtykke (såsom artikel 9 GDPR) eller rettighederne for de berørte, er der risiko for en bøde på op til 20 millioner EUR eller 4 % af den globale årlige omsætning ; det højere beløb tæller.

 • Vores grundpakke fra Consentmanager er gratis og fås i standardpakken fra 50 euro om måneden.

Tjek af GDPR-hjemmesiden

Med vores gratis GDPR Website Check kan du tjekke din hjemmeside for GDPR-overholdelse. Cookie-crawleren integreret i samtykkeadministratoren udfører dette GDPR-webstedstjek flere gange om dagen for at finde og kategorisere nye udbydere og cookies. Så du er altid på den sikre side.

Cookie-Consent-Management und Cookie-Banner von consentmanager

Sørg for, at dit websted er i overensstemmelse med den nye databeskyttelseslov (TTDSG) nu

 • Test samtykkeadministratoren og giv dine besøgende håndgribelig merværdi, der vil skabe tillid. I de seneste måneder har der været rapporter om datalæk og utilstrækkelig beskyttelse af privatlivets fred. Med en professionel forespørgsel fra samtykkeadministratoren viser du dine besøgende, at du tager dette emne meget seriøst.
 • Hvad mere er: Du lægger alle beslutninger gennemsigtigt i hænderne på dine potentielle kunder lige fra starten. Dette vil have en positiv effekt på billedet og seriøsiteten af din hjemmeside . Ikke alene sikrer de overholdelse af databeskyttelsesloven, men de investerer aktivt i besøgendes tilfredshed. Placeringer og konverteringer kan optimeres ved at reducere afvisningsprocenten og forlænge opholdets længde.
 • Du kan se her, at consentmanager ikke kun kan betale sig for dig på det vigtige niveau af databeskyttelse. Den nye datalov har været strategisk vigtig, siden beslutningen blev truffet senest. Med consentmanager kan du implementere en helhedsløsning, som du som hjemmesideoperatør vil få gavn af på mange niveauer. Du kan tage de første skridt lige nu.
 

Hold dig opdateret!

Abonner på nyhedsbrev

Ofte stillede spørgsmål

Ikke sikker på, om du har brug for en CMP?

For at hjælpe dig med ting som GDPR, CMP og samtykke har vi samlet de mest almindelige spørgsmål her.

I henhold til ePrivacy Regulation og GDPR skal cookies vælges via opt-in. Det betyder, at ingen er valgt på forhånd (standard). I henhold til GDPR skal du udtrykkeligt og aktivt acceptere cookies, hvis du vil tillade behandlingen af den respektive kategori. Et GDPR-cookiebanner forklarer typerne af cookies og deres brug. Samtykke er kun obligatorisk for de GDPR-cookies, der sikrer hjemmesidens funktion.

Med vores gratis GDPR Website Check kan du tjekke, om din hjemmeside accepterer GDPR cookies korrekt
sætter. Med Consentmanager udføres overensstemmelseskontrollen automatisk.

For at cookies skal være i overensstemmelse med GDPR, kræver de brugerens samtykke. du skal ham
informere omfattende og fuldstændigt med et GDPR-cookiebanner. Ifølge GDPR er de cookies
at blokere uden samtykke.

Bemærk venligst, at vi ikke kan yde juridisk rådgivning. Nogle punkter i denne FAQ kan også ændre sig over tid eller blive fortolket anderledes af domstolene. Derfor bør du altid konsultere din advokat!