Whistleblower software

EU’s whistleblower-direktiv for virksomheder

EU’s whistleblower-direktiv er en EU-retlig ramme, der gælder for virksomheder i og/eller uden for EU. Det er beregnet til at støtte medarbejdere i at rapportere uetiske aktiviteter i virksomheden. Vigtigt: Da hver EU-medlemsstat er ansvarlig for yderligere implementering på nationalt plan , bør du sikre dig, at du overholder kravene i den lovgivning, der gælder for dig . Men hvad indeholder EU’s whistleblower-direktiv helt præcist? Hvem kan betragtes som en whistleblower? Og hvordan kan du sikre din overholdelse af consentmanager whistleblower-software?

Læs videre for at lære om den aktuelle status for whistleblowerpolitikken, dens krav og fremtidige funktioner i vores whistleblowersoftware.

Consent-layer für rechtssichere Websites

Hvad er EU’s whistleblower-direktiv?

EU’s whistleblower-direktiv (eller EU-whistleblower-direktivet), også kendt som direktiv (EU) 2019/1937, er et stykke lovgivning designet til at forbedre beskyttelsen af ​​whistleblowere ved at skabe et sikkert og konsistent miljø for enkeltpersoner. Whistleblowere er personer, der rapporterer forseelser på arbejdspladsen, og formålet med politikken er at sætte dem i stand til at gøre det uden frygt for repressalier.

Direktivet blev indført af EU i 2019. Hvert af de 27 EU-medlemslande havde indtil den 17. december 2021 til at implementere kravene i direktivet i deres nationale retlige og institutionelle systemer.

consentmanager whistleblower-software

Vores whistleblower-software, der er planlagt til frigivelse i begyndelsen af ​​marts 2024, vil give din virksomhed alle de nødvendige værktøjer og et brugervenligt system, så du nemt kan overholde EU’s whistleblowing-direktiv og Whistleblower Protection Act (HinschG).

 • Hvilke funktioner vil consentmanager whistleblower-softwaren have?

  Sikre og let tilgængelige rapporteringskanaler: Vores whistleblowersoftware tilbyder sikre og let tilgængelige rapporteringskanaler. Whistleblowere får en særlig formular, hvormed de kan rapportere overgreb til enhver tid og fra ethvert sted. Denne formular leder whistlebloweren til en privat og sikker intern rapporteringskanal, hvor de kan spore den aktuelle status.

 • Enkel brugergrænseflade: Vores whistleblowersoftware vil have en intuitiv og brugervenlig grænseflade, der guider whistlebloweren gennem rapporteringsprocessen. Dette inkluderer klare instruktioner om, hvordan man indgiver en rapport og alle nødvendige dokumenter.
 • Whistlebloweres anonymitet: consentmanager whistleblowersoftware vil gøre det muligt for whistleblowere at rapportere anonymt. Din identitet vil blive beskyttet under hele rapporteringsprocessen i overensstemmelse med de strenge privatlivskrav i Whistleblower-politikken.
 • Særlig whistleblower-politik: consentmanager brugere kan tilbyde deres medarbejdere adgang til en særlig whistleblower-politik i softwaren, som forklarer, hvordan processen fungerer, og hvilken beskyttelse whistleblowere modtager. Oplysningerne kan gives i forskellige formater, f.eks. B. som PDF, video eller interaktiv guide.
 • Realtidssupport: Om nødvendigt kan vores system yde realtidssupport til whistleblowere under rapporteringsprocessen. Dette inkluderer referencer til påkrævet information og detaljer om de næste trin i processen.
 • Sikker datalagring: Der kan tildeles særlige tilladelser for at få adgang til beskederne. Vores software sikrer, at alle rapporterings- og whistleblowerdata opbevares sikkert og i overensstemmelse med General Data Protection Regulation (GDPR) og dataopbevaringskrav, således at kun autoriseret personale har adgang til disse data.

  Feedback og opdateringer: Whistleblowere kan modtage opdateringer om status for deres rapporter.

Nuværende status for EU’s whistleblower-direktiv

Efterhånden som deadline nærmer sig, skal virksomheder med base i EU-medlemslande og med mindst 50 ansatte oprette et system, der sikrer sikkerheden for whistleblowere og tilbyder en sikker og juridisk kompatibel rapporteringsmulighed. Det er vigtigt at bemærke, at der forventes yderligere ændringer i forskellige lande, da hver medlemsstat i EU kan indføre yderligere krav. Whistleblower Protection Act (HinschG), som trådte i kraft den 2. juli 2023, gælder for virksomheder i Tyskland.

Sørg for, at din virksomhed forbliver kompatibel. Tjek din overholdelse nu gratis hos consentmanager .

Find ud af mere nu!

Hvis du gerne vil vide mere om den nye whistleblower-software nu, bedes du kontakte os direkte.

  OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

  Ikke sikker på, om du har brug for whistleblower-software?

  Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål her.

  EU-direktivet om rapportering af whistleblowere og lignende love i mange andre lande, såsom Whistleblower Protection Act (HinschG) i Tyskland, tilbyder whistleblowere et højt beskyttelsesniveau. Du er beskyttet mod gengældelse såsom afskedigelse, degradering eller chikane for at rapportere forseelser. Deres identitet er også beskyttet, så de kan anmelde overgreb anonymt og fortroligt. Omfanget af beskyttelsen kan dog variere afhængigt af gældende love og regler, og det kan i praksis være vanskeligt at sikre fuld beskyttelse. Whistleblowere rådes til at følge korrekte rapporteringsprocedurer og samarbejde med relevante myndigheder for at maksimere deres beskyttelse. Derudover kan beskyttelsen ikke omfatte whistleblowere, der har begået eller var involveret i den rapporterede forseelse, da disse personer kan være genstand for strafferetlig forfølgelse.

  Ifølge EU’s whistleblower-direktiv er organisationer, der opererer i EU, generelt forpligtet til at oprette et whistleblowersystem, hvis de opfylder visse kriterier. Især virksomheder med mindst 50 ansatte er forpligtet til at etablere interne rapporteringsmekanismer. Virksomheder skal også give klare instrukser om, hvordan medarbejdere kan rapportere uredelighed i virksomheden, og hvordan de er beskyttet som whistleblowere. De nøjagtige kriterier og krav kan dog variere fra land til land, så det er tilrådeligt at tjekke med lokale myndigheder for de nøjagtige detaljer.

  For at overholde EU’s whistleblower-direktiv bør du oprette en sikker og let tilgængelig rapporteringskanal. Disse kanaler tjener som det primære middel for medarbejdere og interessenter til at rapportere tilfælde af uredelighed. Virksomheder bør skabe et sikkert miljø, der tilskynder enkeltpersoner til at rejse bekymringer og sikre, at rapporter kan foretages uden frygt for gengældelse. Disse rapporteringsmekanismer spiller en nøglerolle i at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i organisationer, hvilket muliggør rettidig identifikation og løsning af problemer, som ellers ville blive uløst.

  Bemærk venligst, at vi ikke kan yde juridisk rådgivning. Nogle punkter i denne FAQ kan også ændre sig over tid eller blive fortolket anderledes af domstolene. Derfor bør du altid konsultere din advokat!